İşletme Yönetiminde Psikoloji Eğitimi
 Ana Sayfa / İşletme Yönetiminde Psikoloji Eğitimi

EĞİTİMİN ADI : ‘’İŞLETME YÖNETİMİNDE PSİKOLOJİ’’

EĞİTİMİN AMACI :

Bu eğitimin amacı, kurumların bilhassa insan kaynakları (ya da personel yönetimi) birimlerinde görev alan, yönetici pozisyonunda bulunan veya bulunmayan bireylere psikoloji ve örgütsel psikoloji disiplinlerinde temel kuramsal bilgiyi kazandırmaktır. İlaveten, katılımcıların kuramsal bilgilerini pratikten örneklerle ve sınıf içi tartışmalarla pekiştirmeleri, bu sayede kuram ve pratiğin katılımcıların nezdinde bütünleştirilmesi hedeflenmektedir.

Eğitimin çıktısı olarak, katılımcıların bilgi birikiminin gelişimi ve uzun vadede öğrenilenlerin katılımcıların tutumlarına yansıması ve bireysel (ve nihayetinde kurumsal) performanslarının (özel ve iş hayatlarında) yükselmesi beklenmektedir.

EĞİTİM SÜRESİ : 36 saat / Hafta içi 1 gün (19.00 – 21.30) ve Cumartesi (10.00 – 15.30)

EĞİTİM TARİHİ : Eylül / Ekim 2016

EĞİTİM YERİ : İstanbul Ticaret Üniversitesi Bursa Yerleşkesi

EĞİTİM ÜCRETİ : 1.300 TL (KDV dahil)

*PERYÖN üyelerine,  İstanbul Ticaret Üniversitesi öğrenci ve mezunlarına %25 indirim uygulanacaktır.

KATILIMCI SAYISI : Maksimum 25 kişi

EĞİTİMİN İÇERİĞİ :

PSİKOLOJİYE GİRİŞ (6 saat) – Prof.Dr. Aynur Oksal

Bu dersin amacı, ‘Psikoloji'nin ne olduğu, temel konuları, kavramları ve ilgi alanları hakkında bir anlayış oluşturmaktır.

Sertifika programında yer alan ve katılımcıların daha sonra ayrıntılı olarak görecekleri konular üzerinde bir aşinalık oluşturmak ve insan davranışı konusunda içgörü kazandırmak amacıyla; kalıtım-çevre ilişkisi, psikolojik gelişim ve aşamaları, bilişsel gelişim, kişilik ve psiko-sosyal gelişim, ahlak gelişimi, bilinç, algı, dikkat, öğrenme, davranışın kaynaklarında güdüler ve heyecan konularına yer verilecektir.

KİŞİLİK KURAMLARI (3 saat) – Prof.Dr. Asude Bilgin

Kişilik kısaca bireyin kendine has ve oldukça durağan özelliklerinin bütününe verilen isimdir. Bu kuşkusuz çok kapsamlı ve karmaşık bir çalışma alanıdır. Bu nedenle de kişiliğin dinamiklerini açıklayabilen tek ve basit bir formül yoktur. Onun yerine bu konuya farklı bakış açılarıyla yaklaşan psikoanalitik, davranışçı ve insancıl olarak özetleyebileceğimiz pek çok kuram bulunmaktadır. Bu derste bu bilimsel kuramlar ele alınacaktır. Böylece dersi alanları kişiliğin gelişimikonusunda içgörü kazanmaları, kendi kişilik özellikleri ile ilgili farkındalıklarının artması ve empatik özelliklerinin gelişmesi beklenmektedir.

Kişilik Kuramları dersinde ele alınacak temel konuları aşağıda sıralanmıştır:

SOSYAL PSİKOLOJİ (6 saat) – Prof.Dr. Asude Bilgin

Sosyal Psikoloji psikolojinin bir alt dalıdır ve sosyal bilimler içindeki en önemli çalışma alanlarından birisidir. Sosyal psikoloji bireyin toplumsal ortam içindeki davranışının doğasını ve nedenlerini inceler. Buradaki temel ilgi alanı grubun davranışları ya da kültürü değil diğer insanların varlığından etkilenen bireyin düşünce, duygu ve davranışlarındadır. Sosyal Psikoloji dersinde bu bilim alanının temel konuları olan “Sosyal Etki ve Uyma”, Sosyal Biliş”, Tutum ve Tutum Değişimi”, “Önyargılar ve Kalıpyargılar”, “İletişim”, ‘’Propaganda ve İkna” konuları ele

alınacaktır. Bu dersi alanların kendi tutum, davranış ve kişiliklerinde sosyal etkiler konusundaki farkındalıklarının artması beklenmektedir. Bu farkındalık aile, arkadaş, iş ilişkileri, kitle iletişim araçları ve kültür aracılığıyla ulaşan etkileri de kapsayacaktır.

Sosyal Psikoloji dersinde ele alınacak temel konuları aşağıda sıralanmıştır:

 

MESLEKİ REHBERLİK  &  KARİYER DANIŞMANLIĞI (6 saat) – Prof.Dr. Aynur Oksal

Küreselleşmenin iş dünyası ve çalışanlar üzerinde yol açtığı değişimler ve sonuçları, mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı hizmetlerine doğrudan yansımıştır. Bu derste; alandaki hizmetlerin nasıl başlayıp geliştiği, hangi aşamalardan geçtiği, tarihsel bir perspektif içinde ele alınacaktır.  Mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı alanındaki kuram ve uygulamaların birlikte verilmesinin amaçlandığı bu derste aşağıdaki kuram ve uygulamalara yer verilecektir.

Mesleki Rehberlik & Kariyer Danışmanlığı dersinde ele alınacak temel konuları aşağıda sıralanmıştır:

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ (15 saat) – Doç.Dr. Mehmet Eryılmaz

Örgütsel psikoloji (kimi zaman “örgütsel davranış” ve “sınai psikoloji” gibi adlarla da anılmaktadır) günümüzün en mühim çalışma disiplinlerinden bir tanesidir. Örgütsel psikoloji iş ortamındaki bireylerin memnuniyeti ve nihayetinde örgütlerin yüksek performansı açısından hayati önem arz etmektedir. Örgütsel psikolojibaşlığı altında işle ilgili tutumlar (iş tatmini vb.), liderlik, motivasyon, örgütsel iletişim, takım çalışması gibi can alıcı başlıklara hem kuramsal manada değinilecek hem de verilen kuramsal bilgi pratikten zengin örneklerle desteklenecektir. Öte yandan kuramsal bilginin geçmişten kopmadan ancak son gelişmeleri de unutmadan (örneğin hizmetkâr liderlik ya da sanal takımlar gibi en son gelişmelerin dikkate alınması) verilmesi planlanmaktadır. Bu sayede bir yandan katılımcıların entelektüel birikimlerinin geliştirmeleri, diğer yandan da katılımcıların iş ortamında diğer bireylerle olan ilişkilerinde etkinliklerini arttırmaları hedeflenmektedir.14.10.2016


Fotoğraf Galerisi
Hakkımızda Üyelik Etkinlikler Eğitim Bilgi Yönetimi Basında Biz İletişim Blog
    
Peryön Güney Marmara Şubesi


Diğer Şubelerimiz :Merkez   Ege   Güneydoğu Anadolu   İç Anadolu   Trakya

Tüm hakları saklıdır © 2019. PERYÖN Türkiye İnsan Yönetimi Derneği Güney Marmara Şubesi

Konak Mah. Seçkin Sk. No:23/1 Posta Kutusu:165 Nilüfer / BURSA


Profornet İnternet Çözüm Ortaklığı