PERYÖN Hakkında

PERYÖN Hakkında

PERYÖN, insan kaynakları yöneticilerini, akademisyenleri, uzman ve danışmanlarını bir araya getiren bir meslek kuruluşudur. Türkiye’de bu alanda ilk kurulan (1971) dernek olan PERYÖN’ün İstanbul (Merkez) ve İç Anadolu (Ankara), Ege (İzmir), Güney Marmara (Bursa), Trakya (Tekirdağ) ve Güney Doğu Anadolu (Gaziantep) şubeleri vardır. Bursa şubesi ise 1998 yılında kurulmuştur.

Derneğin amacı, insan gücü yönetiminin gelişmesine katkıda bulunmak, personel ve insan kaynakları yöneticileri arasında mesleki ve sosyal dayanışmanın gelişmesini sağlamak ve çalışma barışına katkıda bulunmaktır.

Avrupa Personel Yönetimi Derneği (EAPM)’nin ve Dünya Personel Yönetimi Dernekleri Federasyonu (WFPMA)‘nın en eski üyelerinden biri olan PERYÖN, bu platformlarda ülkemizi temsil eden tek dernek olma sıfatını da gururla taşımaktadır.

PERYÖN aynı zamanda toplumun gündemine de duyarlı bir sivil toplum örgütü olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Üyelere yönelik en önemli faaliyetlerin başında mesleki toplantılar gelmektedir. İnsan kaynakları\personel yöneticilerinin sorumluluk alanlarına giren ve çok geniş bir yelpazeye dağılan konularla ilgili güncel, bilimsel ve teknik bazlı toplantılar düzenlenmektedir. Konuların ve konuşmacıların seçiminde, farklı bakış açılarının yaratılmasına, güncel olmasına, tarafsızlık ilkesine ve belli bir konunun ağırlık kazanmamasına özen gösterilmektedir.
 

PERYÖN Türkiye İnsan Yönetimi Derneği

Türkiye'de İnsan Yönetimi alanında kurulmuş ilk sivil toplum kuruluşu olan PERYÖN (Türkiye İnsan Yönetimi Derneği) 3 bine yaklaşan üye sayısı ile özel sektörde istihdam edilen yaklaşık 2,5 milyon çalışan ve 1147 kuruma ulaşarak İnsan Yönetimi alanındaki profesyonellerin gereksinimlerine 40 yıldır hizmet sunuyor. İstanbul Merkezi’ne bağlı 5 bölgede şubesi bulunan PERYÖN, istihdama katkı sağlayan, mesleki gelişimi destekleyen platformların oluşturulmasına öncülük ediyor. İş dünyası, kamu, üniversite üçgeninde bağlayıcı, güçlendirici çalışmalar gerçekleştiren PERYÖN, uygulamaları ile mesleki eğitimin yaygınlaşmasına ve istihdamın arttırılmasına katkı sağlıyor. İnsan kaynağı profesyonellerinin yanı sıra, her sektördeki yöneticiler, insan kaynakları alanında danışmanlık yapanlar, akademisyenler ve üniversite öğrencileri PERYÖN’e üye olabiliyor.

PERYÖN;

 • Bilgiye hızlı bir şekilde ulaşmak ve doğru verileri etkin bir şekilde kullanmak amacıyla PERYÖN Bilgi Yönetimi Platformu, insan yönetimindeki stratejik konular hakkında çalışmalar yürütüyor.
 • Sadece insan kaynakları profesyonellerinin değil, insan yönetimine gönül verenlerin okuyup yararlandıkları başucu yayını olarak PY (Popüler Yönetim) dergisini okurlarıyla buluşturuyor.
 • Her yıl düzenlediği İnsan Yönetimi Kongreleri ile yönetim alanında gündem yaratan etkinliklere imza atıyor.
 • Her yıl İnsan Yönetimi Kongreleri bünyesinde sektörde iyi uygulamalara dönük farkındalığı arttıran ve özendiren PERYÖN İnsan Yönetimi Ödülleri’ni veriyor.
 • Kurumsal ve Bireysel katılıma açık uygulama ağırlıklı eğitim faaliyetlerini PERYÖN Akademi çatısı atında organize ediyor.
 • Sektörü ilgilendiren konularda araştırmalar gerçekleştirerek geleceğe ışık tutuyor.
 • Vizyon geliştirmeye yönelik bilgi sağlamak amacıyla “Kıssadan Hisse Buluşmaları'nı düzenliyor.
 • Firmaların uygulamalarını kıyaslama imkânı bulduğu, ortak akılla çözüm önerileri geliştirdiği ve üyeler arası iletişimi güçlendiren “Birlikte Toplantıları”nı düzenliyor.
 • İnsan Kaynakları alanında kariyer yapmak isteyenler ile İnsan Kaynakları profesyoneli olarak iş yaşantısına devam eden ve bu alandaki yetkinliklerini geliştirmek isteyenler için Bahçeşehir Üniversitesi ile İK sertifika programları gerçekleştiriyor.


PERYÖN ayrıca;

 • T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile yasal düzenlemeler, uygulamadaki ihtiyaçlar, iş dünyasının beklentileri konularında aktif çalışmalar yürütüyor.
 • İş hayatına adım atmaya hazırlanan üniversite öğrencilerini, kişisel gelişim konusunda desteklemek ve vizyonlarını genişletmek amacıyla Ulusal Kariyer Panayırı’nda bilgilendiriyor.
 • Yetiştirme yurtlarında yetişen/yetişmiş olan genç kadınların sosyo-ekonomik açıdan güçlenmesi ve iş gücü piyasasına dahil olmalarına destek vermeyi hedefleyen “Nar Taneleri” sosyal sorumluluk projesinde, Boyner Holding ve Grup Şirketleri, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK), Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ile beraber yürütüyor.
 • Nitelikli iş gücü oranını arttırmak ve mesleği olmayan işsizlerin istihdam edilmelerini sağlamak amacıyla özel sektörün ne tür insan gücüne ihtiyaç duyduğu, işsizlere hangi mesleki becerilerin kazandırılması gerektiği konularında İŞKUR ile çalışmalar gerçekleştiriyor.
 • 3 Eylül 2010 tarihinde Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile meslek standartlarının belirlenmesi için imzaladığı iş birliği protokolü kapsamında, insan kaynakları alanındaki çalışanların görev, sorumluluk, nitelik ve çalışma ortamların belirlenmesi ve ulusal/uluslararası meslek standartlarını oluşturuyor.


PERYÖN, 1979’da Venedik’te gerçekleştirilen 9. Avrupa Personel Yönetimi Kongresi’nde, Avrupa Personel Yönetimi Derneği’ne (EAPM) üye kabul edilmiştir.

0+

ETKİNLİK

0+

EĞİTİM

0+

AKTİF ÜYE