Etik Kurul’un Kurulma Gerekçesi

PERYÖN, sivil toplum örgütü olarak, iş dünyasında etik ilke ve kuralların oluşmasında ve bunun yaygınlaşmasında öncü bir rol üstlenmektedir. Bu yaklaşımı sistematik bir şekilde ortaya koymak için 26.10.2003 tarihli Genel Kurulu’nda bir Tüzük değişikliği gerçekleştirerek Etik Kurul oluşturulmasına karar vermiş, PERYÖN Etik Kurulu’nu yönetim organları arasına dahil etmiştir.

PERYÖN Etik Kurulu öncelikli olarak, katılımlı bir süreçle PERYÖN Değerleri ve Üyelerin Gözetmekle Yükümlü Oldukları Etik İlkeler ve Kuralları oluşturmuştur. Bu ilke ve kuralların her biri kısaca PERYÖN Etik Kodu olarak anılmaktadır.

PERYÖN Etik İlke ve Kurallarının amacı, ülkemiz şirketlerindeki tüm yönetici ve çalışanların yanısıra Türkiye’de toplumunun PERYÖN Üyelerinden hangi tutum ve davranışları beklemeleri gerektiğinin açık bir biçimde ifade edilmesini sağlamaktır.

Vakalarımızı Paylaşalım

PERYÖN Etik Kurulu’na iletilecek her vaka bilgi birikimimizin gelişmesine katkı sağlayacaktır. Etik kodların anlaşılırlığının arttırılması ve etik konusunda bilgi birikiminin oluşturulması için yaşanmış deneyimlerin PERYÖN’ e iletilmesi bu açıdan önem taşımaktadır.

İsim ve benzeri kişisel bilgileri yok ederek, paylaşmak istediğiniz vakaları PERYÖN Dernek adresine “Etik Kurul Dikkatine” yazarak veya etik@peryon.org.tr adresinde iletebilirsiniz.

Etik Taahhütname'yi Imzalamak Için Tıklayınız...