Etik, "değişik ahlak anlayışlarının kesiştiği ortak noktadan çıkan evrensel normlar bütünü" olarak tanımlanmaktadır. Gene benzer şekilde etik; "insanın (bireyin / çalışanın / kurumun) tercih, karar ve davranışlarını yönlendiren değerlere ilişkin kurallar" olarak karşımıza çıkmaktadır. Etik Bilimi ise, bu kuralların / kanunların bulunması ve tarif edilmeleri ile ilgilenmektedir.

Etik tanımı, temelinde değer kavramını da beraberinde getirir. Bu açıdan değerler, sahip olduğumuz temel inançlar, bizi var eden ve eylemlerimizi yönlendiren hareket noktamızı oluşturur.

Etik;

Değişik ahlak anlayışlarının kesiştiği ortak noktadan çıkan evrensel normlar bütünüdür.
Evrensel doğrularla belirlenen davranışları tanımlayan bilim dalıdır.
Toplumlar arası değişkenlik gösteren bazı uygulamalar aslında benzer Değerler için gösterilen değişik davranış biçimleridir.
İnsanın (Bireyin / Çalışanın / Şirketin) tercih, karar ve davranışlarını yönlendiren değerlere ilişkin kurallardır.
Etik Bilimi, bu kuralların / kanunların bulunması ve tarif edilmeleri ile ilgilenir.

İnsan Kaynakları Yönetiminde Etik ve PERYÖN’ün Rolü

Dr. A. Kemal Tuğcu’nun 2-3 Aralık 2004 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen 12. Ulusal İnsan Yönetimi Kongresi’nde sunduğu bildiriden kısaltılarak alınmıştır. Sunum için tıklayınız

Etik ile ilgili detaylı bilgi edinebileceğiniz bazı faydalı linkler

www.managementhelp.org/ethics/ethxgde.htm
www.tedmer.org.tr