Resmi Gazetede Yayınlanan Meslek Standartları

3 Eylül 2010 tarihinde Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile imzaladığımız “işbirliği protokolüne” istinaden, yapılan çalışmalar sonucu oluşturulan meslek standartları taslakları Mesleki Yeterlilik Kurumu’na iletildi.

İlgili kurum ve kuruluşlardan görüş ve önerileri alındıktan sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile paylaşılan meslek standartları taslakları, gerekli değerlendirmelerden sonra Resmi Gazetede yayınlandı. PERYÖN tarafından oluşturulan ve Resmi Gazetede yayınlanan meslek standartları listesini aşağıda sizlerle paylaşıyoruz.

3 Eylül 2010 tarihinde Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile imzaladığımız “işbirliği protokolüne” istinaden, yapılan çalışmalar sonucu oluşturulan meslek standartları taslakları Mesleki Yeterlilik Kurumu’na iletildi.

İlgili kurum ve kuruluşlardan görüş ve önerileri alındıktan sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile paylaşılan meslek standartları taslakları, gerekli değerlendirmelerden sonra Resmi Gazetede yayınlandı. PERYÖN tarafından oluşturulan ve Resmi Gazetede yayınlanan meslek standartları listesini aşağıda sizlerle paylaşıyoruz.